Toán Lớp 3: Có 58 hộp sữa chua đóng vào các vỉ , mỗi vỉ 4 hộp . Hỏi sẽ đóng đưoc nhiều nhất bao nhiêu vỉ như thế và còn thừa mấy hộp sữa chua

By An Kim

Toán Lớp 3: Có 58 hộp sữa chua đóng vào các vỉ , mỗi vỉ 4 hộp . Hỏi sẽ đóng đưoc nhiều nhất bao nhiêu vỉ như thế và còn thừa mấy hộp sữa chua
Viết một bình luận