Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Bính có 24 viên bi. Bính chia cho em 1/3 số bi, còn lại chia cho baj 1/4 số bi. Hỏi bính chia cho mỗi người bao nhiêu viên bi?

Toán Lớp 3: Bính có 24 viên bi. Bính chia cho em 1/3 số bi, còn lại chia cho baj 1/4 số bi. Hỏi bính chia cho mỗi người bao nhiêu viên bi?

Comments ( 2 )

 1. Số bi của bính chia cho em :
    24 x 1/3 = 8 ( bi )
  Số bi còn lại của Bính là :
    24 – 8 = 16 ( bi )
  Số bi Bính chia cho bạn là :
      16 x 1/4 = 4 ( bi )
   –> số bính lần lượt chia cho là 8 , 4
      

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   bình chia em số bi là
  24 x $\frac{1}{3}$ = 8 (viên bi)
  bình chia ba số bi là
  (24-8) x $\frac{1}{4}$ = 4 (viên bi )
  #trinhvugiabao#

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )