Toán Lớp 3: Bính có 24 viên bi. Bính chia cho em 1/3 số bi, còn lại chia cho baj 1/4 số bi. Hỏi bính chia cho mỗi người bao nhiêu viên bi?

Toán Lớp 3: Bính có 24 viên bi. Bính chia cho em 1/3 số bi, còn lại chia cho baj 1/4 số bi. Hỏi bính chia cho mỗi người bao nhiêu viên bi?

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Bính có 24 viên bi. Bính chia cho em 1/3 số bi, còn lại chia cho baj 1/4 số bi. Hỏi bính chia cho mỗi người bao nhiêu viên bi?”

 1. Số bi của bính chia cho em :
    24 x 1/3 = 8 ( bi )
  Số bi còn lại của Bính là :
    24 – 8 = 16 ( bi )
  Số bi Bính chia cho bạn là :
      16 x 1/4 = 4 ( bi )
   –> số bính lần lượt chia cho là 8 , 4
      

  Trả lời

Viết một bình luận