Toán Lớp 3: a,Cùng nghĩa với từ sâu nặng là: b,Xa và cách trở về không gian,thời gian là: c,Trái nghĩa với từ tối là: cảm ơn mọi người đã giúp tui

Toán Lớp 3: a,Cùng nghĩa với từ sâu nặng là:
b,Xa và cách trở về không gian,thời gian là:
c,Trái nghĩa với từ tối là:
cảm ơn mọi người đã giúp tui
cảm ơn nhìu

0 bình luận về “Toán Lớp 3: a,Cùng nghĩa với từ sâu nặng là: b,Xa và cách trở về không gian,thời gian là: c,Trái nghĩa với từ tối là: cảm ơn mọi người đã giúp tui”

 1. a, Cùng nghĩa với từ sâu nặng là : sâu đậm, sâu nặng
  b, Xa và cách trở về không gian,thời gian là: Tính từ
  c,Trái nghĩa với từ tối là: sáng
  Cho mik câu trả lời hay nhất nhé
   

  Trả lời

Viết một bình luận