Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: a,Cùng nghĩa với từ sâu nặng là: b,Xa và cách trở về không gian,thời gian là: c,Trái nghĩa với từ tối là: cảm ơn mọi người đã giúp tui

Toán Lớp 3: a,Cùng nghĩa với từ sâu nặng là:
b,Xa và cách trở về không gian,thời gian là:
c,Trái nghĩa với từ tối là:
cảm ơn mọi người đã giúp tui
cảm ơn nhìu

Comments ( 2 )

 1. Cùng nghĩa với sâu nặng là :sâu đậm,sâu sắc
  Xa và cách trở về không gian,thời gian là:tính từ
  Trái nghĩa với tối là : sáng

 2. a, Cùng nghĩa với từ sâu nặng là : sâu đậm, sâu nặng
  b, Xa và cách trở về không gian,thời gian là: Tính từ
  c,Trái nghĩa với từ tối là: sáng
  Cho mik câu trả lời hay nhất nhé
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )