Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Em hãy nêu lại các bước cần thực hiện khi giải bài toán có lời văn.

Toán Lớp 2: Em hãy nêu lại các bước cần thực hiện khi giải bài toán có lời văn.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   dạng 1
  Với dạng toán này, đề bài sẽ đưa ra một số trừ và thừa số của nó, yêu cầu học sinh đi tìm số bị trừ chưa biết.
  anh viết bài ví dụ ra nhé : Anh trai có 1 giỏ cam, Anh cho em 5 quả thì còn lại 14 quả. Hỏi Anh trai có bao nhiêu quả trong giỏ lúc đầu
  dạng 2.dạng này theo anh là tìm thừa số
  Dạng toán này đã quen thuộc với  em học sinh nhưng thông qua câu hỏi miệng, lúc này bài toán này được đưa vào bài toán có lời văn.
  Ví dụ: Mẹ có 10 cái bánh, cho bé 5 cái. Hỏi mẹ còn bao nhiêu cái bánh
  dạng 3đây nhé
  tí quên dạng 2 có cả phần tóm tắt
  dạng 3
  Với dạng này các em đọc đề bài rồi xác định được tổng và một số hạng đã biết để tìm số hạng kia.
  Ví dụ: Trong giỏ đựng cam và quýt có 30 quả, trong đó có 20 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt trong giỏ
  bài này lấy trong sách lớp 1 của anh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán
  Các em cần đọc kĩ đề toán và tìm ra các từ khóa quan trọng như “ít hơn”, “nhiều hơn”, “tất cả”,… để hiểu được ý nghĩa và nội dung đề toán. Sau đó là tóm tắt đề toán để đưa ra được phép tính cần thực hiện.
  Bước 2: Tìm cách giải bài toán
  B1: Chọn pháp tính giải phù hợp. Ví dụ chọn phép tính cộng nếu bài toán yêu cầu “nhiều hơn” hoặc “tất cả”, chọn phép tính trừu nếu “bớt” hoặc “tìm phần còn lại”,…
  B2: Đặt lời giải thích hợp. Áp dụng các lời giải đơn giản, có thể áp dụng với nhiều bài khác nhau như dựa vào câu hỏi của bài toán rồi bỏ bớt đi từ đầu “hỏi” và từ cuối “mấy” rồi thêm từ là để có lời giải: “Anh trai có số cam trong giỏ lúc đầu là:”
  Bước 3: Trình bày bài giải:
  Các dạng bài toán có lời văn cần được trình bày đầy đủ tóm tắt, lời giải, phép tính, đáp số. Các em cần trình bài sao cho khoa học và đẹp mắt
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn