Toán Lớp 12: Tìm m để đồ thị hàm số y=x^4-2mx^2+m2-1 cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt.

By Thái Lâm

Toán Lớp 12: Tìm m để đồ thị hàm số y=x^4-2mx^2+m2-1 cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt.

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Tìm m để đồ thị hàm số y=x^4-2mx^2+m2-1 cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt.”

 1. Giải đáp:
  m in(1;+oo)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét phương trình hoành độ giao điểm: x^4-2mx^2+m^2-1=0
  Đặt t=x^2 (t>=0) phương trình trở thành: t^2-2mt+m^2-1=0  (1)
  Đồ thị hàm số cắt trục hoành 4 điểm phân biệt
  <=> (1) có 2 nghiệm dương phân biệt
  <=>{(Δ’>0),(S>0),(P>0):}<=>{(m^2-m^2+1>0),(2m>0),(m^2-1>0):}
  <=>$\begin{cases} 1>0 (lđ)\\m>0\\\left[\begin{matrix} m<-1\\ m>1\end{matrix}\right. \end{cases}$<=>m>1
  Vậy m in(1;+oo) thỏa yêu cầu bài toán.

  Trả lời

Viết một bình luận