Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Cho hình chóp SABC. M là trung điểm của SA. E là trung điểm của BC. V là thể tích của SABC. Tìm đáp án sai A)VSMBC=2V B)VSMBC=1/2V C

Toán Lớp 12: Cho hình chóp SABC. M là trung điểm của SA. E là trung điểm của BC. V là thể tích của SABC. Tìm đáp án sai
A)VSMBC=2V
B)VSMBC=1/2V
C)VABCM=1/2V
D)VSAEC=VSBMC
GIẢI CHI TIẾT HỘ MÌNH MÌNH CẢM ƠN

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $A.\ V_{S.MBC}= 2V$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng công thức tỉ số thể tích khối chóp tam giác, ta được:
  $\dfrac{V_{S.MBC}}{V_{S.ABC}}=\dfrac{SM}{SA}\cdot \dfrac{SB}{SB}\cdot \dfrac{SC}{SC}=\dfrac12$
  $\Rightarrow V_{S.MBC}=\dfrac12V_{S.ABC}=\dfrac12V$
  $\Rightarrow V_{ABCM}= V_{S.ABC} – V_{S.MBC}= V – \dfrac12V = \dfrac12V$
  Ta có:
  $BE = EC =\dfrac12BC$
  $\Rightarrow S_{AEC}=\dfrac12S_{ABC}$
  $\Rightarrow V_{S.AEC}=\dfrac12V_{S.ABC}$
  $\Rightarrow V_{S.AEC}= V_{S.MBC}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )