Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Hãy cho biết phép cộng có mấy thành phần và là thành phần nào?

Toán Lớp 11: Hãy cho biết phép cộng có mấy thành phần và là thành phần nào?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Ở bên dưới
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phép cộng có có hai thành phần đó là : Số hạng + Số hạng = Tổng
  ~~Ctlhn~~

 2. – Phép cộng có 2 thành phần: Số hạng và Tổng
  Ta có: Số hạng + Số hạng = Tổng.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )