Toán Lớp 11: Giúp em mấy con này với ạ cm tan6x – tan4x – tan2x = tan6x.tan4x.tan2x sin7x/sinx = 1+2cos2x+2cos4x+2cos6x cos5x.cos3x+cos7x.sinx =

By Ngọc

Toán Lớp 11: Giúp em mấy con này với ạ
cm
tan6x – tan4x – tan2x = tan6x.tan4x.tan2x
sin7x/sinx = 1+2cos2x+2cos4x+2cos6x
cos5x.cos3x+cos7x.sinx = cos2x.cos4x

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Giúp em mấy con này với ạ cm tan6x – tan4x – tan2x = tan6x.tan4x.tan2x sin7x/sinx = 1+2cos2x+2cos4x+2cos6x cos5x.cos3x+cos7x.sinx =”

Viết một bình luận