Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Giúp em mấy con này với ạ cm tan6x – tan4x – tan2x = tan6x.tan4x.tan2x sin7x/sinx = 1+2cos2x+2cos4x+2cos6x cos5x.cos3x+cos7x.sinx =

Toán Lớp 11: Giúp em mấy con này với ạ
cm
tan6x – tan4x – tan2x = tan6x.tan4x.tan2x
sin7x/sinx = 1+2cos2x+2cos4x+2cos6x
cos5x.cos3x+cos7x.sinx = cos2x.cos4x

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Với câu đầu tiên mình vừa nghĩ ra 1 cách giải rấ độc, mới là và hay. Bạn tham khảo nhé
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-11-giup-em-may-con-nay-voi-a-cm-tan6-tan4-tan2-tan6-tan4-tan2-sin7-sin-1-2cos2-2cos4-2c

 2.  bài nè anh
  cos5x.cos3x+sin7x.sinx=12cos8x+12cos2x−12cos8x+12cos6x

  toan-lop-11-giup-em-may-con-nay-voi-a-cm-tan6-tan4-tan2-tan6-tan4-tan2-sin7-sin-1-2cos2-2cos4-2c

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc