Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M là trung điểm SA.Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng ( α).Biết (α)

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M là trung điểm SA.Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng ( α).Biết (α) qua M và song song với AB ,SD
giải giúp mình

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp: tứ giác MNQP

     

    Lời giải và giải thích chi tiết:

     

    toan-lop-11-cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-abcd-la-hinh-binh-hanh-diem-m-la-trung-diem-sa-tim-thiet

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung