Toán Lớp 11: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M là trung điểm SA.Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng ( α).Biết (α)

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M là trung điểm SA.Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng ( α).Biết (α) qua M và song song với AB ,SD
giải giúp mình

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M là trung điểm SA.Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng ( α).Biết (α)”

Viết một bình luận