Toán Lớp 11: xác suất tìm được số có 4 chữ số chia hết cho 4 là bao nhiêu?. giúp e với ạ

Toán Lớp 11: xác suất tìm được số có 4 chữ số chia hết cho 4 là bao nhiêu?. giúp e với ạ

TRẢ LỜI

 1. Đây nha bạn !
  Xác suất các số chia hết cho 4 là 
  => 2250 số 
  Ta lấy :  (9996 – 1000 ) : 4 + 1 = 2250 ( số )
  Nếu câu hỏi là có bao nhiêu số có 4 chữ số là bội của 4 thì đáp án là 2249 hay 2250 ?
  => Theo mik thì là 2249 ( chỉ là suy nghĩ của mik thôi )
  Cho mik câu trả lời hay nhất nhé !!!

  Trả lời

Viết một bình luận