Toán Lớp 10: Tìm m để hàm số y=-$x^{2}$ +2(m-1)x+3 nghịch biến trên (1, + ∞ )

Toán Lớp 10: Tìm m để hàm số y=-$x^{2}$ +2(m-1)x+3 nghịch biến trên (1, + ∞ )

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Tìm m để hàm số y=-$x^{2}$ +2(m-1)x+3 nghịch biến trên (1, + ∞ )”

Viết một bình luận