Toán Lớp 10: Cho (P) y=x^2-2x+m-1 .Tìm các giá trị m để (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương A . m€(Âm vô cùng ,1) B.m€(1,2) C.

By Tuyết

Toán Lớp 10: Cho (P) y=x^2-2x+m-1 .Tìm các giá trị m để (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương
A . m€(Âm vô cùng ,1)
B.m€(1,2)
C.m€( âm vô cùng,2)
D.m€(2, dương vô cùng)

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Cho (P) y=x^2-2x+m-1 .Tìm các giá trị m để (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương A . m€(Âm vô cùng ,1) B.m€(1,2) C.”

Viết một bình luận