Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Cho (P) y=x^2-2x+m-1 .Tìm các giá trị m để (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương A . m€(Âm vô cùng ,1) B.m€(1,2) C.

Toán Lớp 10: Cho (P) y=x^2-2x+m-1 .Tìm các giá trị m để (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương
A . m€(Âm vô cùng ,1)
B.m€(1,2)
C.m€( âm vô cùng,2)
D.m€(2, dương vô cùng)

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     tính delta cho delta >0 và S>0 ;P>0

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết