Toán Lớp 10: cho A(1;2),B(3;4) tìm D thuộc oy sao cho tam giác ABD vuông tại D

Toán Lớp 10: cho A(1;2),B(3;4) tìm D thuộc oy sao cho tam giác ABD vuông tại D

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Không tồn tại $D$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $D(0;d)$ là điểm thoả mãn yêu cần bài toán
  $\Rightarrow \begin{cases}\overrightarrow{AD}= (-1;d-2)\\\overrightarrow{BD}= (-3;d-4)\end{cases}$
  Khi đó:
  $\quad \triangle ABD$ vuông tại $D$
  $\Leftrightarrow \overrightarrow{AD}.\overrightarrow{BD}= 0$
  $\Leftrightarrow (-1).(-3)+ (d-2)(d-4)= 0$
  $\Leftrightarrow d^2 – 6d + 11 = 0$
  $\Leftrightarrow (d-3)^2 + 2 = 0\quad (vn)$
  Vậy không tồn tại điểm $D$ thoả mãn yêu cầu bài toán

  Trả lời

Viết một bình luận