Toán Lớp 10: Cần hỏi gấp Tại sao cho hình bình hành `ABCD` mà ta lại có `\vec{AB}+\vec{AD}=\vec{AC}??` Nếu có cách chứng minh thì chứng minh hộ mình

Toán Lớp 10: Cần hỏi gấp
Tại sao cho hình bình hành ABCD mà ta lại có \vec{AB}+\vec{AD}=\vec{AC}??
Nếu có cách chứng minh thì chứng minh hộ mình nha :3

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Cần hỏi gấp Tại sao cho hình bình hành `ABCD` mà ta lại có `\vec{AB}+\vec{AD}=\vec{AC}??` Nếu có cách chứng minh thì chứng minh hộ mình”

  1. Cho hình bình hành ABCD 
    => \text{ BC=AD, BC và AD cùng hướng}
    <=>{(|\vec{BC}|=|\vec{AD}|),(\vec{BC} \uparrow\uparrow \vec{AD}):}<=> \vec{BC}=\vec{AD} (1)
    Lại có: \vec{AB}+\vec{BC}=\vec{AC} (2) (quy tắc ba điểm)
    Từ (1)(2) =>\vec{AB}+\vec{AD}=\vec{AC}(\text{đpcm})

Viết một bình luận