Hóa học Lớp 9: 1. Cho 40,5g CuCl2 tác dụng với 28g NaOH. Chất còn dư sau khi phản ứng kết thúc có số mol là A.CuCl2 dư 0,1 mol B.NaOH dư 0,3 mol C.Cu

By Phương

Hóa học Lớp 9: 1. Cho 40,5g CuCl2 tác dụng với 28g NaOH. Chất còn dư sau khi phản ứng kết thúc có số mol là
A.CuCl2 dư 0,1 mol
B.NaOH dư 0,3 mol
C.CuCl2 dư 0,3 mol
D.NaOH dư 0,1 mol
2. Để trung hòa dung dịch có chứa 0,5 mol H2SO4. Số ml Ca(OH)2 1M là:
A.200 ml
B.250 ml
C.400 ml
D.500 ml
Giải chi tiết giúp em ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận