Hóa học Lớp 9: 1.Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất sau: CO2, C2H6, C2H4. 2.Viết CTCT của các chất sau: C3H8, C3H6, C3H4.

By Ngọc Quý

Hóa học Lớp 9: 1.Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất sau: CO2, C2H6, C2H4.
2.Viết CTCT của các chất sau: C3H8, C3H6, C3H4., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận