Hóa học Lớp 8: Tính toán và nêu cách pha a , 150g dd NaOH 20% b , 200ml dd NaOH 3M

Hóa học Lớp 8: Tính toán và nêu cách pha
a , 150g dd NaOH 20%
b , 200ml dd NaOH 3M, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Tính toán và nêu cách pha a , 150g dd NaOH 20% b , 200ml dd NaOH 3M”

Viết một bình luận