Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Tính toán và nêu cách pha a , 150g dd NaOH 20% b , 200ml dd NaOH 3M

Hóa học Lớp 8: Tính toán và nêu cách pha
a , 150g dd NaOH 20%
b , 200ml dd NaOH 3M, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

  1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    a) m_{Ct} = {150.20%}/{100%} = 30g
    b) n_{NaOH} = {3.200}/{100} = 6 mol

  2. Mong cho lời giải hay nhất ❤️⭐️
    hoa-hoc-lop-8-tinh-toan-va-neu-cach-pha-a-150g-dd-naoh-20-b-200ml-dd-naoh-3m

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tâm