Hóa học Lớp 8: Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R có công thức R ²Ox PTK của oxit là 102 đvc . Xác định R

By Ðan Khanh

Hóa học Lớp 8: Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R có công thức R ²Ox PTK của oxit là 102 đvc . Xác định R, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận