Hóa học Lớp 8: Để đốt cháy hết mg gam nhôm 3,36 lít khí oxi ở đktc,tìm khối lượng sản phầm tạo thành.Biết sản phẩm tạo thành là Al2O3

By Nhân

Hóa học Lớp 8: Để đốt cháy hết mg gam nhôm 3,36 lít khí oxi ở đktc,tìm khối lượng sản phầm tạo thành.Biết sản phẩm tạo thành là Al2O3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Để đốt cháy hết mg gam nhôm 3,36 lít khí oxi ở đktc,tìm khối lượng sản phầm tạo thành.Biết sản phẩm tạo thành là Al2O3”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{O_2 (đktc)} = V/{22,4} = {3,36}/{22,4} = 0,15 (mol)
  PTHH :
  4Al + 3O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2Al_2O_3 
  Ta có : n_{Al_2O_3} = 2/3n_{O_2} = 2/3xx0,15 = 0,1 (mol)
  -> m_{Al_2O_3} = nxxM = 0,1xx102 = 10,2 (g)

  Trả lời

Viết một bình luận