Hóa học Lớp 8: Cho 65 gam Zn tác dụng với oxi theo phản ứng: Zn + O2­ → ZnO. Tính khối lượng oxi cần dùng A. 16 g B. 32 g C. 64 g D. 68 g

Hóa học Lớp 8: Cho 65 gam Zn tác dụng với oxi theo phản ứng:
Zn + O2­ → ZnO. Tính khối lượng oxi cần dùng
A.
16 g
B.
32 g
C.
64 g
D.
68 g, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Cho 65 gam Zn tác dụng với oxi theo phản ứng: Zn + O2­ → ZnO. Tính khối lượng oxi cần dùng A. 16 g B. 32 g C. 64 g D. 68 g”

 1. Giải đáp:
  Cho 65 gam Zn tác dụng với oxi theo phản ứng: Zn + O2­ → ZnO. Tính khối lượng oxi cần dùng
  A. 16 g
  B. 32 g
  C. 64 g
  D. 68 g 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nZn=$\frac{m}{M}$=$\frac{65}{65}$=1 (mol)
  PTHH       2Zn+$O_2$ $\xrightarrow[]{t^o}$2ZnO
                  1          0,5                                 mol
  m$O_2$=n.M=0,5.32=16 (g)
  ⇒Giải đáp A

Viết một bình luận