Hóa học Lớp 8: Câu 8: Cho 9,6 gam MgO và CaO tác dụng vừa đủ với 19,6 gam axit H2SO4 thu được m gam hỗn hợp hai muối MgSO¬4, CaSO4 và 3,6 gam nước. Tí

Hóa học Lớp 8: Câu 8: Cho 9,6 gam MgO và CaO tác dụng vừa đủ với 19,6 gam axit H2SO4 thu được m gam hỗn hợp hai muối MgSO¬4, CaSO4 và 3,6 gam nước. Tính m, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Câu 8: Cho 9,6 gam MgO và CaO tác dụng vừa đủ với 19,6 gam axit H2SO4 thu được m gam hỗn hợp hai muối MgSO¬4, CaSO4 và 3,6 gam nước. Tí”

Viết một bình luận