Hóa học Lớp 8: Câu 2: Công thức hóa học nào đúng? Công thức nào sai? Nếu sai sửa lại cho đúng: NaO , K2Cl, CaO , Zn2O3 , HSO4 , NaCl, BaOH, FeO , AlO2

Hóa học Lớp 8: Câu 2: Công thức hóa học nào đúng? Công thức nào sai? Nếu sai sửa lại cho đúng: NaO , K2Cl, CaO , Zn2O3 , HSO4 , NaCl, BaOH, FeO , AlO2, Ag2Cl.
Giúp mình với ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Câu 2: Công thức hóa học nào đúng? Công thức nào sai? Nếu sai sửa lại cho đúng: NaO , K2Cl, CaO , Zn2O3 , HSO4 , NaCl, BaOH, FeO , AlO2”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Những công thức đúng : CaO, NaCl, FeO
  Những công thức sai : NaO, K$_{2}$Cl, Zn$_{2}$CO$_{3}$, HSO$_{4}$, BaOH, AlO$_{2}$, Ag$_{2}$Cl
  Sửa công thức sai thành đúng :  
  NaO => Na$_{2}$O
  K$_{2}$Cl => KCl
  Zn$_{2}$CO$_{3}$ => ZnCO$_{3}$
  HSO$_{4}$ => H$_{2}$SO$_{4}$ 
  BaOH => Ba(OH)$_{2}$ 
  AlO$_{2}$ => Al$_{2}$O$_{3}$ 
  Ag$_{2}$Cl => AgCl 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Công thức hóa học đúng :
  CaO, NaCl, FeO
  Công thức hóa học sai :
  NaO , K_2Cl , Zn_2CO_3, HSO_4 , BaOH , AlO_2 , Ag_2Cl
  Sửa lại :
  Na_2O , KCl , ZnCO_3 , H_2SO_4 , Ba(OH)_2 , Al_2O_3 , AgCl

  Trả lời

Viết một bình luận