Hóa học Lớp 8: cân bằng phương trình hóa học FeS2 + O2 → SO2↑ + Fe2O3 Cu + H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + H2O

Hóa học Lớp 8: cân bằng phương trình hóa học
FeS2 + O2 → SO2↑ + Fe2O3
Cu + H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: cân bằng phương trình hóa học FeS2 + O2 → SO2↑ + Fe2O3 Cu + H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + H2O”

Viết một bình luận