Hóa học Lớp 8: 1 hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố A liên kết với 1 nhóm SO4 trong đó A chiếm 44,83% khối lượng .Lập CTHH

By Uyên Trâm

Hóa học Lớp 8: 1 hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố A liên kết với 1 nhóm SO4 trong đó A chiếm 44,83% khối lượng .Lập CTHH, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận