Hóa học Lớp 8: 1. Để đốt cháy 4,6 g một chất X cần dùng 9,6 gam khí oxi, thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ khối lượng là 27 44 . a. Tính kh

By Hải Ngân

Hóa học Lớp 8: 1. Để đốt cháy 4,6 g một chất X cần dùng 9,6 gam khí oxi, thu được khí cacbonic và hơi
nước theo tỉ lệ khối lượng là
27
44
.
a. Tính khối lượng khí CO2 và khối lượng H2O tạo thành.
b. Xác định X tạo bởi nguyên tố hóa học nào?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận