Hóa học Lớp 11: 41. Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M phản ứng với 100ml dung dịch HNO3 0,2 M. Dung dịch sau phản ứng có môi trường: A. lưỡng tín

Hóa học Lớp 11: 41. Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M phản ứng với 100ml dung dịch HNO3 0,2 M. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:
A. lưỡng tính B. axit C. trung tính D. Bazơ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 11: 41. Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M phản ứng với 100ml dung dịch HNO3 0,2 M. Dung dịch sau phản ứng có môi trường: A. lưỡng tín”

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp: 
  $n_{Ba(OH)2}$ =0,1.0,1=0,01(mol) 
  $n_{HNO}$$ _{3}$ =0,2.0,1=0,02(mol)
  Ta có phương trình hóa học sau:
                  $Ba(OH)_{2}$ +2$HNO_{3}$ →$Ba(NO3)_{2}$ +2$H_{2}$ O
  Xét tỉ lệ : $\frac{0,01}{1}$ =$\frac{0,2}{2}$     
  (Chú ý khi xét tỉ lệ viết dưới hợp chất cần xét nếu viết lệch là ta sẽ sai)
  Khi xét tỉ lệ ta thấy 2 chất bằng nhau suy ra 2 chất phản ứng hết
  Dung dịch sau phản ứng có môi trường:TRUNG TÍNH
  VẬY ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ CÂU C: MÔI TRƯỜNG TRUNG TÍNH

  Trả lời
 2. 41. Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M phản ứng với 100ml dung dịch HNO3 0,2 M. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:
  A. lưỡng tính
  B. axit
  C. trung tính
  D. Bazơ
  Giải thích ở trong ảnh ạ
   

  hoa-hoc-lop-11-41-cho-100-ml-dung-dich-ba-oh-2-0-1-m-phan-ung-voi-100ml-dung-dich-hno3-0-2-m-dun

  Trả lời

Viết một bình luận