Hóa học Lớp 10: Cho hỗn hợp gồm 5,40 g al và 3,60 g mg tác dụng với h2 SO4 đặc nóng dư sau phản ứng thu được v lít khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn là sả

Hóa học Lớp 10: Cho hỗn hợp gồm 5,40 g al và 3,60 g mg tác dụng với h2 SO4 đặc nóng dư sau phản ứng thu được v lít khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn là sản phẩm khử duy nhất giá trị của v là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:V=10,08l
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(Al)=(5,4)/27=0,2mol
  n_(Mg)=(3,6)/24=0,15mol
  Xét sự thay đổi e:
  Al^(0)->Al^(+3)+3e
  Mg^(0)->Mg^(+2)+2e
  S^(+6)+2e->S^(+4)
  Sử dụng bảo toàn e: 
  Số mol e nhường= số mol e nhận.
  <=>3.n_(Al)+2.n_(Mg)=2.n_(SO_2)
  <=>3.0,2+2.0,15=2.n_(SO_2)
  ->n_(SO_2)=0,45mol
  ->V_(SO_2)=0,45.22,4=10,08l
   

  Trả lời

Viết một bình luận