Toán Lớp 9: TOÁN CASIO: Tìm nghiệm của đa thức p(x) = $(x^3 – 3x^2 + 4x +5)^{2015}$

Question

Toán Lớp 9: TOÁN CASIO:
Tìm nghiệm của đa thức p(x) = $(x^3 – 3x^2 + 4x +5)^{2015}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 7 tháng 2022-05-25T21:12:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    Nghiệm của đa thức p(x) tại x =1 => no p(x) = 7^2015
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )