Toán Lớp 9: Để lên sân thượng của 1 ngôi nhà một tầng cao 3,8m, người ta dùng một chiếc thang dài 4m được đặt caao như hình vẽ. Hỏi cách đặt thang

Question

Toán Lớp 9: Để lên sân thượng của 1 ngôi nhà một tầng cao 3,8m, người ta dùng một chiếc thang dài 4m được đặt caao như hình vẽ. Hỏi cách đặt thang như vậy đã đảm bảo an toàn chưa? Biết thang ở vị trí an toàn cho người dùng khi thang tạo với mặt đất một góc có độ lớn từ 60 ddộ đến 75 độ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 6 tháng 2022-06-16T00:23:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi các điểm như hình vẽ.
  Trong đó AB = 3,8 m
                  BC = 4m
  Xét tam giác ABC, ta có: Â = 90 độ
  => SinC = $\frac{AB}{BC}$
                = $\frac{3,8}{4}$ 
                = 0, 95
  => Góc C = 71, 8 độ
  => Thang tạo với mặt đất 1 góc 71,8 độ
  Do 60 độ < 71,8 độ < 75 độ
  Kết luận: Thang được đặt với vị trí an toàn
   

  toan-lop-9-de-len-san-thuong-cua-1-ngoi-nha-mot-tang-cao-3-8m-nguoi-ta-dung-mot-chiec-thang-dai

 2. Ta gọi độ cao của tòa nhà là AB
            Chiều dài của cái thang là BC
  Xét  triangleABC, ta có
  sin hat{ACB} = (AB)/(BC)
  <=> sin hat{ACB} = (3,8)/4
  => hat{ACB} \approx 72^\circ
  vị trí an toàn cho người dùng khi thang tạo với mặt đất một góc có độ lớn từ 62^\circ -> 75^\circ
  => Cách đặt thang như thế đảm bảo an toàn.

  toan-lop-9-de-len-san-thuong-cua-1-ngoi-nha-mot-tang-cao-3-8m-nguoi-ta-dung-mot-chiec-thang-dai

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )