Toán Lớp 9: Chứng minh đẳng thức : $($ $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} -2}$— $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2 }$ $)$ $:$ $\frac{\sqrt{4x}}{\sqrt{x} -2}$ $=

Question

Toán Lớp 9: Chứng minh đẳng thức :
$($ $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} -2}$— $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2 }$ $)$ $:$ $\frac{\sqrt{4x}}{\sqrt{x} -2}$ $=$ $\frac{2}{\sqrt{x }+2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 1 tuần 2022-04-13T21:35:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Gửi bạn ạ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-9-chung-minh-dang-thuc-frac-sqrt-sqrt-2-frac-sqrt-sqrt-2-frac-sqrt-4-sqrt-2

 2. ({\root{}{x}}/{\root{}{x}-2}-{\root{}{x}}/{\root{}{x}+2}):{\root{}{4x}}/{\root{}{x}-2}={2}/{\root{}{x}+2}
  VT=({\root{}{x}}/{\root{}{x}-2}-{\root{}{x}}/{\root{}{x}+2}):{\root{}{4x}}/{\root{}{x}-2}
  =(\root{}{x}({1}/{\root{}{x}-2}-{1}/{\root{}{x}+2}).{\root{}{x}-2}/{2\root{}{x}}
  =4\root{}{x}.{1}/{(\root{}{x}-2)(\root{}{x}+2)}.{\root{}{x}-2}/{2\root{}{x}}
  ={2}/{\root{}{x}+2}=VP

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )