Toán Lớp 9: cho hàm số y= – $\frac{1}{2}$x + 4 thì kết luận nào đúng a đồ thị hàm số lun đi qua gốc tọa độ b hàm số lun đồng biến với mọi x c đồ t

Question

Toán Lớp 9: cho hàm số y= – $\frac{1}{2}$x + 4 thì kết luận nào đúng
a đồ thị hàm số lun đi qua gốc tọa độ
b hàm số lun đồng biến với mọi x
c đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4
d đồ thị cắt trục hoành tại điểm 8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 6 tháng 2022-06-20T03:41:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  cho hàm số y= – 
  1
  2
  x + 4 thì kết luận nào đúng
  a đồ thị hàm số lun đi qua gốc tọa độ
  b hàm số lun đồng biến với mọi x 
  c đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4
  d đồ thị cắt trục hoành tại điểm 8
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  cho hàm số y= – 
  1
  2
  x + 4 thì kết luận nào đúng
  a đồ thị hàm số lun đi qua gốc tọa độ
  b hàm số lun đồng biến với mọi x 
  c đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4
  d đồ thị cắt trục hoành tại điểm 8
  Cho x = 0 => y = 4       A( 0 ; 4)
          y = 0 => x = 8       B( 8 ; 0)
  => Chọn C

 2. Cho hàm số $y=\frac{1}{2}x+4$  thì kết luận nào đúng :
  a đồ thị hàm số lun đi qua gốc tọa độ.
  b hàm số lun đồng biến với mọi x.
  c đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4.
  d đồ thị cắt trục hoành tại điểm 8.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )