Toán Lớp 9: cho hàm số y=$\frac{1}{2}$ x – 1 a) vẽ đồ thị (D) của hàm số trên b)viết phương trình đường thẳng (D`): y=ax+b bt đồ thị

Question

Toán Lớp 9: cho hàm số y=$\frac{1}{2}$ x – 1
a) vẽ đồ thị (D) của hàm số trên
b)viết phương trình đường thẳng (D`): y=ax+b bt đồ thị hàm số của nó song song với đường thẳng (D) và đi qua điểm M(-2;3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 1 tháng 2022-12-21T04:28:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  toan-lop-9-cho-ham-so-y-frac-1-2-1-a-ve-do-thi-d-cua-ham-so-tren-b-viet-phuong-trinh-duong-thang

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\\$ a,Ta có bảng sau:

  $\\$  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x}&\text{0}&\text{2}\\\hline \text{y=$\dfrac{1}{2}$x-1}&\text{-1}&\text{0}\\\hline\end{array}

  $\\$ Vậy đồ thị hàm số y=1/2x-1(D) là một đường thẳng đi qua 2 điểm có toạ độ là (0;-1),(2;0)

  $\\$ b, Vì đường thẳng y=ax+b song song với đường thẳng (D)

  $\\$ =>$\begin{cases} a=\dfrac{1}{2}\\b≠-1 \end{cases}$

  $\\$ Vì đường thẳng y=ax+b đi qua điểmM(-2;3)

  =>x=-2;y=3

  $\\$ Thay x=-2,y=3,a=1/2 vào y=ax+b ta có:

  $\\$ =>3=(-2).(1)/2+b

  $\\$ <=>3=-1+b

  $\\$ <=>b=3+1=4(Thỏa mãn)

  $\\$ Vậy hàm số phải tìm là y=1/2x+4

  toan-lop-9-cho-ham-so-y-frac-1-2-1-a-ve-do-thi-d-cua-ham-so-tren-b-viet-phuong-trinh-duong-thang

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )