Toán Lớp 9: Cho hàm số y= ax+3 có đồ thị (d) và hàm số y= -5x+1 có đồ thị (d’), biết (d) // (d’). Hệ số a của (d) là: A. 1 B. 5 C. -5 D.3

Question

Toán Lớp 9: Cho hàm số y= ax+3 có đồ thị (d) và hàm số y= -5x+1 có đồ thị (d’), biết (d) // (d’). Hệ số a của (d) là:
A. 1
B. 5
C. -5
D.3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 4 ngày 2022-06-18T23:14:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án
  toan-lop-9-cho-ham-so-y-a-3-co-do-thi-d-va-ham-so-y-5-1-co-do-thi-d-biet-d-d-he-so-a-cua-d-la-a

 2. Giải đáp:
   #Clickbim 
  Vì (d) // (d’)
  -> a = a’    -> a = -5  
   b = b’            3 \ne 1 (LĐ)
  Vậy hệ số a = -5
  =>C 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )