Toán Lớp 8: Tính giá trị của biểu thức a) M = x^2 – 8x + 7 tại x = 49; b) N = x^4-2x^3+x^2 tại x=10 c)P=m^6-2m^4-m+m^2+m^3 biết m^3-m+2=0

Question

Toán Lớp 8: Tính giá trị của biểu thức
a) M = x^2 – 8x + 7 tại x = 49;
b) N = x^4-2x^3+x^2 tại x=10
c)P=m^6-2m^4-m+m^2+m^3 biết m^3-m+2=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 2 tuần 2022-09-23T02:21:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)M = {x^2} – 8x + 7\\
   = {x^2} – 7x – x + 7\\
   = \left( {x – 7} \right)\left( {x – 1} \right)\\
   = \left( {49 – 7} \right)\left( {49 – 1} \right)\\
   = 42.48\\
   = 2016\\
  b)N = {x^4} – 2{x^3} + {x^2}\\
   = {x^2}\left( {{x^2} – 2x + 1} \right)\\
   = {x^2}.{\left( {x – 1} \right)^2}\\
   = {10^2}.{\left( {10 – 1} \right)^2}\\
   = {100.9^2}\\
   = 8100\\
  c)P = {m^6} – 2{m^4} – m + {m^2} + {m^3}\\
   = {m^6} – {m^4} + 2{m^3} – {m^4} + {m^2} – 2m\\
   – {m^3} + m + 2 – 2\\
   = {m^3}\left( {{m^3} – m + 2} \right) – m\left( {{m^3} – m + 2} \right)\\
   – \left( {{m^3} – m + 2} \right) – 2\\
   = \left( {{m^3} – m + 2} \right)\left( {{m^3} – m – 1} \right) – 2\\
   = 0.\left( {{m^3} – m – 1} \right) – 2\\
   =  – 2
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )