Toán Lớp 8: tính diện tích của cái bảng hình chữ nhật có hai kích thước là: a 13dm, b=3m

Question

Toán Lớp 8: tính diện tích của cái bảng hình chữ nhật có hai kích thước là: a 13dm, b=3m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 4 ngày 2022-06-19T00:24:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi : 13 dm = 1,3 m
  Diện tích cái bảng hình chữ nhật là : 
  S = a .b = 3 . 1,3 = 3,9 (m²)
  Vậy diện tích cái bảng đó là 3,9 m²
  *Lưu ý : a là chiều rộng 
               b là chiều dài 

 2. $Đổi: 13dm = 1,3m$
  Diện tích cái bảng hình chữ nhật là:
      $1,3. 3= 3,9$($m^{2}$)
  Vậy Diện tích cái bảng là $3,9m^2$
  Học tốt.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )