Toán Lớp 8: tìm x nguyên để x^3+ 5x^2+ 6x+ 8 chia hết cho x-1

Question

Toán Lớp 8: tìm x nguyên để x^3+ 5x^2+ 6x+ 8 chia hết cho x-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 4 ngày 2022-06-18T17:36:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: x³+5x²+6x +8 phân tích được đa thức thành nhân tử là (x+4)(x²+x+2) 
  => (x+4)(x²+x+2) chia hết cho x-1
  TH1: x+4 chia hết cho x-1 => x+4 – (x-1) chia hết cho x-1 do (x+4) chia hết cho x-1; x-1 chia hết cho x-1 => 5 chia hết cho x-1 do x+4 – (x-1) = 5 rồi bạn lập bảng xét TH thôi nhé
  TH2: x²+x+2 chia hết cho x-1 => x²+x+2 + (x-1) chia hết cho x-1 (lập luận như trên nhé) => x²+2x+1 chia hết cho x-1 hay (x+1)² chia hết cho x-1 hay x+1 chia hết cho x-1 => x+1 – (x-1) chia hết cho x-1 hay 2 chia hết cho (x-1) rồi bạn lập bảng như trên
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )