Toán Lớp 8: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức p=x^2-8x+50

Question

Toán Lớp 8: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức p=x^2-8x+50, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 tháng 2022-12-19T05:26:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
     

  toan-lop-8-tim-gia-tri-nho-nhat-cua-bieu-thuc-p-2-8-50

 2. Giải đáp:
  P_(min)=34 khi x=4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  P=x²-8x+50
       =x²-8x+16+34
       =(x²-8x+16)+34
       =(x²-2.x.4+4²)+34
       =(x-4)²+34
  Ta có:(x-4)²≥0∀x
  ⇒(x-4)²+34≥34∀x
  Vậy P_(min)=34 khi x-4=0⇔x=4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )