Toán Lớp 8: tìm x: a,(x-4)^2 -36=0 b,x(x+6)-42-7x=0 c,x^2+8x+16=0 d,x^2+4x+3=0 e,(x+2)^2 – x(x-3)=0

Question

Toán Lớp 8: tìm x:
a,(x-4)^2 -36=0
b,x(x+6)-42-7x=0
c,x^2+8x+16=0
d,x^2+4x+3=0
e,(x+2)^2 – x(x-3)=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 6 tháng 2022-06-21T06:24:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $\color{red}{@huythanh08}$
    xin hay nhứt ạ :333333~

    toan-lop-8-tim-a-4-2-36-0-b-6-42-7-0-c-2-8-16-0-d-2-4-3-0-e-2-2-3-0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )