Toán Lớp 7: cho tam giác ABC và 1 tam giác có 3 điểm là I;J;K viết kí hiệu về sự bằng nhau của 2 tam giác đó

By Nhân

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC và 1 tam giác có 3 điểm là I;J;K viết kí hiệu về sự bằng nhau của 2 tam giác đó
Viết một bình luận