Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính: a) 1/3x-2 -4/3x+2- -10x+8/9x^2-4 “/” là phân số ạ

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính:
a)
1/3x-2 -4/3x+2- -10x+8/9x^2-4
“/” là phân số ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 7 ngày 2022-04-14T09:00:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\frac{1}{3x – 2}$ – $\frac{4}{3x + 2}$ – $\frac{-10x + 8}{9x² – 4}$ Đkxđ: x $\neq$ ±$\frac{2}{3}$ 
  = $\frac{1.(3x + 2) – 4.(3x – 2) – (-10x + 8)}{(3x – 2)(3x + 2)}$
  = $\frac{3x + 2 – 12x + 8 + 10x – 8}{(3x – 2)(3x + 2)}$
  = $\frac{x + 2}{(3x – 2)(3x + 2)}$
  Chúc bạn học tốt  
   

 2. ANSWER:
  \frac{1}{3x-2} -\frac{4}{3x+2}- \frac{-10x+8}{9x^2-4}
  Tách thành nhân tử
  =\frac{1}{3x-2}-\frac{4}{3x+2}-\frac{-10x+8}{(3x-2)\times(3x+2)}
  Biến đổi biểu thức này
  =\frac{3x+2-4(3x-2)-(-10x+8)}{(3x-2)\times(3x+2)}
  Loại bỏ dấu ngoặc , rút gọn
  =\frac{3x+2-12x+8+10x-8}{9x^2-4}
  Bỏ các số đối ra , kết hợp các số hạng giống nhau
  =\frac{x+2}{9x^2-4}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )