Toán Lớp 8: Thực hiên phép tính (2x+1)^2+(2x-1)^2-2(2x+1)(2x-1)

Question

Toán Lớp 8: Thực hiên phép tính
(2x+1)^2+(2x-1)^2-2(2x+1)(2x-1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 1 tuần 2022-06-15T00:41:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   = 4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x + 1)^2 + (2x – 1)^2 – 2(2x + 1)(2x – 1)
  = [(2x)^2 + 2.2x.1 + 1^2] + [(2x)^2 – 2.2x.1 + 1^2] – 2[(2x + 1)(2x -1)]
  = (4x^2 + 4x + 1) + (4x^2 – 4x + 1) – 2[(2x)^2 – 1^2]
  = 4x^2 + 4x + 1 + 4x^2 – 4x + 1 – 2(4x^2 – 1)
  = (4x^2 + 4x^2) + (4x – 4x) + (1 + 1) – 8x^2 + 2
  = 8x^2 + 2 – 8x^2 + 2
  = (8x^2 – 8x^2) + (2 + 2)
  = 4
  * Áp dụng HĐT 1: (A + B)^2 = A^2 + 2.A.B + B^2
  * Áp dụng HĐT 2: (A – B)^2 = A^2 – 2.A.B + B^2
  #SunHee

 2. (2x+1)^2+(2x-1)^2-2(2x+1)(2x-1)
  = (2x+1)^2-2(2x+1)(2x-1)+(2x-1)^2
  = (2x+1-2x+1)^2
  = 2^2
  = 4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )