Toán Lớp 8: thực hiện phép chia: a) 5x^3y^2 : (-2xy^2z), b) (3x^2y +8xy^2-4x^3y^5):(-xy)

Question

Toán Lớp 8: thực hiện phép chia: a) 5x^3y^2 : (-2xy^2z), b) (3x^2y +8xy^2-4x^3y^5):(-xy), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 37 phút 2022-05-01T15:29:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  5x^3y^2 : (-2xy^2z)
  =[5 : (-2)](x^3 : x)(y^2 : y^2)z
  =-5/2x^2z
  b)
  (3x^2y+8xy^2-4x^3y^5):(-xy)
  =[3x^2y : (-xy)]+[8xy^2 : (-xy)]+[-4x^3y^5 : (-xy)]
  =-3x-8y+4x^2y^4
  $\text{#LinhSad}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 5x^3y^2 : (-2xy^2z)
  =(5x^3y^2)/(-2xy^2z)
  =(-5x^2)/(2z)
  b) (3x^2y +8xy^2-4x^3y^5):(-xy) 
  =(3x^2y +8xy^2-4x^3y^5)/(-xy)
  =(3x^2y)/ (-xy)+(8xy^2)/(-xy)-(4x^3y^5)/(-xy)
  =-3x+(-8y)-(-4x^2y^4)
  =-3x-8y+4x^2y^4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )