Toán Lớp 8: Thay A=5,B = -7 vào biểu thức (A+B)+ B^2 x A^2 -(A-B)^3

Question

Toán Lớp 8: Thay A=5,B = -7 vào biểu thức
(A+B)+ B^2 x A^2 -(A-B)^3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 14 phút 2022-06-17T12:08:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thay A=5, B=-7 vào biểu thức ta được:
  [5+(-7)]+(-7)^2 . 5^2 – [5-(-7)]^3
  =(5-7)+7^2 . 5^2 -(5+7)^3
  =(-2)+35^2-12^3
  =-2+1225-1728
  =-505

 2. Thay a=5;b=-7 vào biểu thức ta được .
  [5+(-7)]+(-7)².5²-[5-(-7)]³
  =-2+49.25-12³
  =-2+1225-1728
  =-505

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )