Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức (x+1) (x-1) – (x-1) (x-2)

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức
(x+1) (x-1) – (x-1) (x-2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 34 phút 2022-06-15T02:04:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x+1) (x-1) – (x-1) (x-2)
  =(x-1)(x+1-x+2)
  =(x-1)3
  =3x-3
   

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  (x + 1)(x – 1) – (x – 1)(x – 2)
  = x^2 – 1^2 – (x . x – 2 . x – 1 . x + 1 . 2)
  = x^2 – 1 – (x^2 – 2x – x + 2)
  = x^2 – 1 – (x^2 – 3x + 2)
  = x^2 – 1 – x^2 + 3x – 2
  = (x^2 – x^2) + 3x – (1 + 2)
  = 0 + 3x – 3
  = 3x – 3
  ________________________________________________________________________
  Hằng đẳng thức số 3 : (a + b)(a – b) = a^2 – b^2
  Tính chất : 
  (a – b)(c – d) = a . c – a . d – b . c + b . d
  a – (b + c) = a – b – c
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )