Toán Lớp 8: Rút gọn: `(2/(x-1) – 1/(x+1)). (x^2 -1)/(x^2 + 6x+9) + (x+1)/(2x+6)`

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn:
`(2/(x-1) – 1/(x+1)). (x^2 -1)/(x^2 + 6x+9) + (x+1)/(2x+6)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 ngày 2022-05-01T00:45:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi bạn:
  $ĐKXĐ:x\neq±1,-3$
  $(\dfrac{2}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}).\dfrac{x^2-1}{x^2+6x+9}+\dfrac{x+1}{2x+6}$ 
  $=(\dfrac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)}-\dfrac{x-1}{(x+1)(x-1)}).\dfrac{x^2-1}{x^2+6x+9}+\dfrac{x+1}{2x+6}$ 
  $=(\dfrac{2x+2}{(x-1)(x+1)}-\dfrac{x-1}{(x+1)(x-1)}).\dfrac{x^2-1}{x^2+6x+9}+\dfrac{x+1}{2x+6}$ 
  $=(\dfrac{2x+2-x+1}{(x-1)(x+1)}).\dfrac{x^2-1}{x^2+6x+9}+\dfrac{x+1}{2x+6}$ 
  $=\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{x+1}{2(x+3)}$ 
  $=\dfrac{2}{2(x+3)}+\dfrac{x+1}{2(x+3)}$ 
  $=\dfrac{x+3}{2(x+3)}$ 
  $=\dfrac{1}{2}$ 
   

 2. Giải đáp:
   1/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2/(x-1)-1/(x+1)) . (x^2-1)/(x^2+6x+9) + (x+1)/(2x+6) (x \ne ±1, x \ne -3)
  =(2(x+1)-(x-1))/((x-1)(x+1)) . ((x-1)(x+1))/((x+3)^2) + (x+1)/(2(x+3))
  =(2x+2-x+1) . 1/((x+3)^2) + (x+1)/(2(x+3))
  =(x+3) . 1/((x+3)^2) + (x+1)/(2(x+3))
  =1/(x+3) + (x+1)/(2(x+3))
  =(2+x+1)/(2(x+3))
  =(3+x)/(2(x+3))
  =1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )