Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử: (a^2+4)^2-16a^2

Question

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử:
(a^2+4)^2-16a^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 1 tháng 2022-12-22T04:26:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (a²+4)²-16a²
  =(a²+4)²-(4a)²
  =(a²+4-4a)(a²+4+4a)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (a*2+4)*2-16a*2
  = (a*2+4)*2-(4a)*2
  = (a*2+4-4a).(a*2+4+4a)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )