Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử: x ³+2y ²-16x+2x ²y

Question

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử:
x ³+2y ²-16x+2x ²y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 3 ngày 2022-12-21T05:59:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Áp dụng công thức:
  ax^2 + bx + c= a(x-(-b+sqrt(b^2+4ac))/(2a) )(x-(-b-sqrt(b^2+4ac))/(2a))
  Với a=2, quad b=2x^2, quad c=x^3 -16x
  Ta có:
  x^3+2y^2-16x+2x^2y
  =2(y-(-2x^2 +sqrt((2x^2)^2-4*2(x^3 +16x)))/(2*2))(y-(-2x^2 -sqrt((2x^2)^2-4*2(x^3+16x)))/(2*2))
  =2(y-(-2x^2 +sqrt((2x^2)^2-4*2x (x-4)(x+4)))/(2*2))(y-(-2x^2 -sqrt((2x^2)^2-4*2x (x-4)(x+4)))/(2*2))
  =2(y-(-2x^2 +sqrt(4x^4-8x(x-4)(x+4)))/(4))(y-(-2x^2 -sqrt(4x^4-8x (x-4)(x+4)))/4)
  = 2(y-(-2{x^2 +sqrt(x[x^3-2(x-4)(x+4))]})/(4))(y-(-2{x^2 -sqrt(x[x^3-2(x-4)(x+4))]})/4)
   =2(y+(x^2 -sqrt(x[x^2-2(x-4)(x+4)]))/(4))(y+(x^2 -sqrt(x[x^2-2(x-4)(x+4)]))/(4))

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )