Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: x ³+ax ²+x+a

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:
x ³+ax ²+x+a, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 6 tháng 2022-05-25T20:20:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{x³ + ax² + x + a }$
  $\text{= x²( x + a ) + ( x + a )}$
  $\text{= ( x² + 1 )( x + a )}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x ³+ax ²+x+a
  = x^2(x+a)+(x+a)
  = (x+a)(x^2+1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )