Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: A) x ² – 3x + xy – 3y B) x ² + 2021x – 2022

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:
A) x ² – 3x + xy – 3y
B) x ² + 2021x – 2022, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 25 phút 2022-04-20T00:07:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, x² – 3x + xy – 3y
  = x(x – 3) + y(x – 3)
  = (x – 3) (x + y)
  b, x² + 2021x – 2022
  = x² + 2022x – x – 2022
  = x(x + 2022) – (x + 2022)
  = (x + 2022)(x – 1)
   

 2. $a,$ $x^2-3x+xy-3y$
  $=x.(x-3)+y.(x-3)$
  $=(x-3).(x+y)$
  $b,$ $x^2+2021x-2022$
  $=x^2-x+2022x-2022$
  $=x.(x-1)+2022(x-1)$
  $=(x-1).(x+2022)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )