Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử a, 2x^2-16x b, x^2-4x-y^2+4

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
a, 2x^2-16x
b, x^2-4x-y^2+4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 25 phút 2022-06-04T12:30:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 2x^2-16x=2x(x-8)
  b) x^2-4x-y^2+4= x^2-4x+4-y^2= (x-2)^2+y^2=(x-2-y)(x-2+y)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 2x^2-16x
  = 2(x^2 – 8x)
  = 2x(x-8)
  b) x^2-4x-y^2+4
  = (x^2 – 4x + 4) – y^2
  = (x-2)^2 – y^2
  = (x – 2 – y)(x – 2 + y)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )